Masjid Qiblatain, Satu Shalat dengan Dua Kiblat

Masjid Qiblatain merekam sejarah tentang arah salat. Semula masjid ini bernama Masjid Bani Salamah. Pada permulaan Islam, Rasulullah SAW dan umat Islam melakukan shalat dengan menghadap kiblat (arah Baitul Maqdis di Yerusalem. Namun, pada tahun ke 2 Hijriyah di bulan Rajab, saat RasulullAh SAW sedang melaksanakan shalat Dhuhur di masjid Bani Salamah tersebut, turunlah wahyu surat Al Baqarah (2) ayat 144.

Masjid Qiblatain, Satu Shalat dengan Dua Kiblat
Masjid Qiblatain merekam sejarah tentang arah salat. Semula masjid ini bernama Masjid Bani Salamah.

Pada permulaan Islam, Rasulullah SAW dan umat Islam melakukan shalat dengan menghadap kiblat (arah Baitul Maqdis di Yerusalem. Namun, pada tahun ke 2 Hijriyah di bulan Rajab, saat RasulullAh SAW sedang melaksanakan shalat Dhuhur di masjid Bani Salamah tersebut, turunlah wahyu surat Al Baqarah (2) ayat 144.


Dalam shalatnya semula Rasulullah menghadap ke arah Masjidil Aqsha (ke arah Utara) tetapi setelah turun ayat tersebut di atas, beliau menghentikan sementara, kemudian meneruskan shalat dengan menghadap ke Masjidil Haram (ke arah selatan). Dari peristiwa tersebut maka Masjid ini diberi nama masjid Qiblatain yang berarti Masjid berkiblat dua.

Dalam beberapa waktu, bangunan masjid ini sempat memiliki dua arah mihrab yang menonjol, yakni mengarah ke Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Aqsha di Palestina yang umumnya digunakan imam shalat. 


Setelah renovasi, masjid ini fokus satu mihrab yang menghadap Ka’bah di Mekah dan meminimalisir mihrab yang menghadap ke Yerusalem, Palestina.

Ruang mihrab masjid ini mengadopsi geometri ortogonal kaku dan simetri yang ditekankan dengan menggunakan menara kembar dan kubah kembar. Kubah utama menunjukkan arah kiblat yang benar dan kubah kedua hanya dijadikan sebagai pengingat sejarah.

Lokasi Masjid Qiblatain terletak di Jalan Khalid bin Walid, Jalan menuju kampus Universitas Madinah, dekat Istana Raja ke jurusan Wadi al-Aqiq (4,3 Km dari Masjid Nabawi melalui jalan raya).

jumrahonline